Jak na Mikropěstování

Mariuhana 4ever legalizujte jííí.....

Historie Mariuhany

Historie Mariuhany

Stručné dějiny konopí
Stručné dějiny konopí

Od nejstarších dob až do roku 1883 bylo konopí nejpoužívanější zemědělskou plodinou a jedním z nejdůležitějších průmyslových odvětví na světě. Za tu dobu prošlo mnohými obdobími, kdy bylo opěvováno i zatracováno. Ledajakou ironií někdy oplývají nejvýznamnější mezníky v historii konopí...

Říká se, že konopí je věčné, a tím bychom mohli tuto kapitolu mít uzavřenou. Pokud by vás však přeci jenom zajímalo pár zajímavých historických mezníků v životě konopí – máte, co jste chtěli…

Podle názorů některých badatelů zabývajících se historií kultury konopí je jeho rodištěm střední Asie. Odtud se rozšiřovalo po celém světě: v nejdávnějších dobách hlavně po obchodních cestách a cestách kočujících národů, později normálním obchodem. Není však známa doba ani místo vzniku kulturního konopí. Věrohodná data mluví o pěstování konopí v Číně okolo roku 500 před Kristem. V indické literatuře se o jeho pěstování pro lékařské účely píše již v 9. století před Kristem a o jeho pěstování jako rostliny přadné asi o 100 let později. Egypťanům nebylo známo až do středověku, kdy se začalo pěstovat pro hašiš.

Podle tvrzení většiny „konopných historiků“ se konopí dostalo na západ dvěma cestami:
1. Z Asie je přinesli na jih Ruska (kraje Kaspického moře) putující Skytové, odkud se dostalo k Černému moři a pak na západ po Dunaji i k nám.
2. Přes Malou Asii, Řecko, Itálii, Francii a Španělsko. Ze Španělska, Itálie a Řecka bylo konopí ve středověku převezeno do severní Afriky, jižní a severní Ameriky a Austrálie, kde se značně později začalo pěstovat v menším měřítku.

Z následujících údajů by mohlo být patrné, proč je v dnešní době konopí v takové situaci. Posuďte sami:

V případě dob dávno minulých nemá pro naše účely valnou hodnotu uvádět konkrétní rok, protože letopočty těchto dob jsou více či méně legendární a o jejich přesné dataci se vedou nekonečné spory (ty přenechejme historikům). I tak je úctyhodné, na co všechno naši předkové v té době přišly, jen si zkuste představit tehdejší podmínky…

Události předcházející našemu letopočtu První konopné vlákno, indické posvátné Písmo hovoří o omamných účincích konopné pryskyřice, Hérodotos zaznamenává Skythy a Thráky konzumující konopí a tvořící pěkné plátěné zboží z konopí a Číňané dělají první konopný papír.
0 – 1000 našeho letopočtu

Objevuje se první botanický název a kresba konopí. Začíná se pěstovat v Evropě, a v hojné míře využívat konopného vlákna.
1000 – 1500 našeho letopočtu

Nastává velký rozmach papírensko-konopného "průmyslu" – především v Anglii a Číně. Větší rozvoj zemědělství, dokonce se objevují nařízení k pěstování konopí. Konopné daně ale i první zákazy užívání cannabisu vydávané církví v období „temna“ ve Francii.
1500 – 1900 našeho letopočtu

První války za účelem získání konopí (Británie a Rusko), bavlněné vlákno se stává levnější než konopné. V Evropě, ale hlavně v Americe přibývá stále větší počet plantáží díky celé řadě nařízení a zákonů o povinném pěstování. Konopí se místně používá i jako platidlo. Začíná věk petrochemie :o(

20. století je pro historii konopí z hlediska prohibice zlomové. Proto je nasnadě věnovat se mu trochu obšírněji. V budoucnu se k této etapě ještě vrátíme, abychom se podívali na nějaké souvislosti i z jiné strany. Na úvod této rubriky snad toto:

V tomto století jsme svědky nástupu nové „inkvizice“, která zmanipulováním davu a pomocí peněz provedla "spiknutí", jehož následky pociťujeme dodnes. Paradoxně se tak stalo v zemi, která je všeobecně považována za kolébku demokracie – Spojených státech. Na počátku století byl patentován Dekortikátor, přístroj pro snadnější přístup k vláknu a celulóze v konopných stoncích, čímž nastal okamžitý rozmach nových způsobů využití této všestranné rostlinky. Do 30. let bylo konopí oslavováno jako „miliardová plodina“, avšak již tehdy byla velkým trnem v oku jiným zájmovým skupinám, sdruženým v uhlovodíkovém průmyslu (PVC).
od 30. let 20. stol.

William Randolph Hearst - vlastník celostátních novin rozjel první kampaň za prohibici konopí, vymyslel pro něj název "MARIHUANA". Povedlo se mu zaútočit na správné frontě tehdejší problémové Ameriky, a to na RASISMUS.

1955 – Pěstování a užívání konopí je mimo zákon.

1993 - Británie uvolňuje zákaz pěstování konopí. Hempcore - první britská společnost, která dostala licenci. Oblečení z konopí se prodává v obchodech na High Street.

1993 - Kanada povoluje konopnou farmu v provincii Ontario.

1995 - První konference CHIC (Cannabis Hemp Information Club) v Londýně.

1999 - V Česku jsou registrovány a povoleny 2 odrůdy konopí setého pro pěstování jako technická plodina. Benico a Juso 11, první tuzemský konopný textil. V platnost vstoupil velice přísný represivní zákon.

2000- Upuštěno od platnosti sporného represivního zákona § 187 o držení a přechovávání drog.

2001 – Konopné potraviny se prodávají na našem trhu (cukrovinky a nápoje).

2002 - V ČR je schválen další sporný zákon a to § 188a trestního zákona o nabádání a podpoře k užívání návykových látek.

No a to je pouze stručný souhrn toho, čím si konopí muselo projít. Jelikož se jedná o jeden z nejefektivnějších obnovitelných přírodních zdrojů na naší planetě, existuje v životopisu konopí mnoho mezníků, které stojí za povšimnutí a podrobnější pohled, proto uvítáme vaší reakci, která by vymezovala období pro detailnější průzkum.
Poslední komentáře
07.06.2016 20:59:52: téměř darem) O_O půjčka na 3 měsíce
07.06.2016 20:44:46: haha пацталом))))) :-D půjčka přes internet 5000kč
18.03.2016 23:16:11: Všechny mohou být :-( Doom 3 game free download for pc
 
http://w-finger.webgarden.cz/http://www.legalizace.cz/ http://www.hanf.ws/ http://grower.cz/ http://www.thcradio.net/